Agenda

Nieuwe partner in het Wij-Zij Netwerk: Faro

  • 07/04/2022

Faro, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, treedt toe tot het Wij-Zij Netwerk

Nieuwe partner

FARO werkt voor en met erfgoedwerkers uit archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, organisaties die zich toespitsen op immaterieel erfgoed, landelijke dienstverlenende organisaties en musea. Ze zetten actuele erfgoedvraagstukken op de agenda, organiseren praktijkgerichte erfgoedvormingen en geven advies en bieden begeleiding op maat. Ze brengen heel wat expertise binnen met betrekking tot het gebruik van cultureel erfgoed in de publieke ruimte en hoe om te gaan met de polarisatie die daar kan ontstaan. Faro investeert in kennisontwikkeling, praktijkgericht onderzoek en het delen van visies, inzichten en praktijken uit buiten – en binnenland. Toetreden tot het Wij-Zij netwerk was een logische stap.