Agenda

Nieuwe partner in het Wij-Zij Netwerk: Tumult

Jongerenorganisatie Tumult sluit aan bij het Wij-Zij Netwerk

Tumult leert jongeren op een constructieve manier omgaan met conflict, door te vertrekken vanuit wat gemeenschappelijk is. Ze organiseren activiteiten voor jongeren die hen stimuleren om kritisch in de samenleving te staan. Zo werken zij aan een vredevolle en geweldloze samenleving. De thema’s waar zij op sensibiliseren zijn onder andere pesten, nieuwkomers en vrije tijd, agressie, rolmodellen en diversiteit. In hun dagelijkse praktijk komen ze dus vaak in aanraking met polarisatie. Met hun lidmaatschap brengen ze inzichten mee uit de jeugdsector en versterken ze zich in het omgaan met gepolariseerde thema’s bij kinderen en jongeren.