Agenda

Samenvattend verslag Studiedag: Hoe omgaan met het koloniaal verleden

  • 24/05/2022
  • deBuren, Brussel

Op 24 mei organiseerde het Wij-Zij Netwerk een studiedag met als doel eerstelijnsprofessionals te ondersteunen wanneer het aankomt op het omgaan met een gepolariseerd thema zoals het koloniaal verleden. We maakten de vergelijking op tussen Nederlandse en Vlaamse gemeenten en gingen geïnspireerd terug naar huis. Hier presenteren we een kort verslag met de meest centrale lessen die we meenemen.

We maakten de vergelijking op tussen de aanpak van Nederlandse - en Vlaamse gemeenten, vanuit de erkenning dat we veel van elkaar kunnen leren. Beide landen hebben namelijk een koloniaal verleden - en onderhouden een publiek debat over hun postkoloniale herinnering. De dag startte met een gesprek tussen Idesbald Goddeeris, hoogleraar koloniale geschiedenis en Kathleen Ferrier, voorzitter Nederlandse Unesco Commissie. Zij maakten een stand van zaken op tussen de Belgische - en de Nederlandse casus. Vervolgens gingen in verschillende sessies Leuven, Mechelen, Gent, Tilburg, Den Haag, Rotterdam, Oostende en Amsterdam in gesprek met elkaar.

Toen de vraag kwam hoe we kunnen dekoloniseren zonder te polariseren, gaf Idesbald Goddeeris het advies mee dat het debat al verkeerd begint wanneer dekolonisatie een beladen begrip is. Dekolonisatie is een dialoog tussen verschillende groepen, waarbij we opnieuw op zoek gaan naar een gezamenlijk perspectief. We komen tot een gedragen – en gedeelde blik op het koloniaal verleden waar iedereen zich in kan vinden, en dat is ook inclusief het perspectief van personen die zich meer conservatief tot het debat verhouden. Zij voelen zich namelijk bedreigd volgens hoogleraar Idesbald Goddeeris, maar dat is niet nodig, ook hun perspectief mag gehoord worden.

Leuven – Tilburg – Den Haag

Leuven kon vertellen in het gesprek met Tilburg en Den Haag dat ze een verschillende aanpak hebben qua het participatief traject dat ze ontwikkelen. Met het Restorative City traject gaan ze nét wel de olifant in de kamer benoemen, om op die manier het conflict zeker niet uit de weg te gaan. Door de inzet van sterke begeleiders stellen ze dat een gemedieerd conflict een goede kans is tot groei en om verschillende gemeenschappen bij elkaar te brengen bij het bespreken van gepolariseerde thema’s.

Amsterdam – Gent – Mechelen

In Amsterdam komt de oprichting van een nationaal slavernijmuseum. Dit museum gaat het verhaal van de Transatlantische slavernij vertellen en de rol die Nederland daar in gespeeld heeft. Om de inhoud van dit museum zo correct mogelijk te vertellen werkt de stad Amsterdam met ‘kwartiermakers’, dit zijn informele leiders die goed verbonden zijn met de organisaties die in de stad werken rond slavernij en dekolonisatie. Ze betrekken hen bij het proces van in het begin en voorkomen op die manier polarisatie.