DemoKlap: gratis lesmateriaal rond leren samenleven in de superdiverse klas

Demoklap is een project van Atlas, integratie en inburgering vzw Antwerpen. Sinds 2016 is Atlas actief op Antwerpse scholen, om samen met leerlingen én leerkrachten een systematische aanpak uit te werken rond leerlingen ondersteunen in het leren samenleven in superdiversiteit. Vanuit de getrokken lessen ontwikkelt DemoKlap digitaal materiaal over hoe ook jij aan de slag kan gaan met luisteren en dialoog, verbinding en compromis, discussie en debat en actie en engagement.

Drie golven

DemoKlap werd ontwikkeld vanuit een duidelijke nood uit het werkveld onderwijs. Leerkrachten en scholen waren in de periode rond 2016 op zoek naar pedagogische manieren om met uitdagende uitspraken in de superdiverse klas om te gaan. In drie golven heb je toegang tot het materiaal van DemoKlap.

  • Golf 1 “Luisteren en dialoog”: beschikbaar vanaf nu.
  • Golf 2 “Van conflict naar verbinding en compromis”: beschikbaar vanaf 10 januari 2023.
  • Golf 3 “Discussie, engagement en actie”: beschikbaar vanaf 28 februari 2023.

Binnen het onderwerp “Luisteren en dialoog” vind je ondersteuning over eerste hulp bij uitdagende uitspraken en hoe trajectmatig aan de slag gaan met deze uitspraken

Meer info