DemoKlap: gratis lesmateriaal rond leren samenleven in de superdiverse klas

Demoklap is een project van Atlas, integratie en inburgering vzw Antwerpen. Sinds 2016 is Atlas actief op Antwerpse scholen, om samen met leerlingen én leerkrachten een systematische aanpak uit te werken rond leerlingen ondersteunen in het leren samenleven in superdiversiteit. Vanuit de getrokken lessen ontwikkelt DemoKlap digitaal materiaal over hoe ook jij aan de slag kan gaan met luisteren en dialoog, verbinding en compromis, discussie en debat en actie en engagement.

Drie golven

DemoKlap werd ontwikkeld vanuit een duidelijke nood uit het werkveld onderwijs. Leerkrachten en scholen waren in de periode rond 2016 op zoek naar pedagogische manieren om met uitdagende uitspraken in de superdiverse klas om te gaan. In drie golven heb je toegang tot het materiaal van DemoKlap.

  • Golf 1 “Luisteren en dialoog”
  • Golf 2 “Van conflict naar verbinding en compromis”
  • Golf 3 “Discussie, engagement en actie”

Binnen het onderwerp “Luisteren en dialoog” vind je ondersteuning over eerste hulp bij uitdagende uitspraken en hoe trajectmatig aan de slag gaan met deze uitspraken
Binnen het onderwerp “Van conflict naar verbinding en compromis” vind je ondersteuning bij samenleven in superdiversiteit en een interculturele gemeenschap vormen op school
Binnen het onderwerp “Discussie, engagement en actie” vind je alles over hoe een dialoog te organiseren in een superdiverse klas

Algemeen vind je alle informatie in deze interactieve fiche.

Meer info