Hoe kan je zelf bijdragen aan depolarisatie?

Naast het professioneel toepassen van depolarisatiestrategieën, kan je ook zelf individueel bijdragen aan depolarisatie door op een andere manier naar conflict te kijken en door te aanvaarden dat conflict nu eenmaal bij het leven hoort. Bart Brandsma schrijft daarover: “Als vrede de afwezigheid van conflict veronderstelt, krijgt conflict een sterk negatieve waarde”. Op die manier ga je altijd op zoek naar een schuldige. En die schuldvraag staat een oplossing in de weg.

Mensen denken vaak dat ze conflicten hebben omdat ze van elkaar verschillen. Maar het tegendeel is veelal waar. Net zoals kinderen ruziën om hetzelfde speelgoedje, ontstaan conflicten vaak omdat we hetzelfde willen. Als je zo naar conflict kijkt, ga je op zoek naar datgene waar mensen behoefte aan hebben. En behoeftes lopen heel erg gelijk. Iedereen wil een goede toekomst voor zijn kinderen, een veilige buurt, een goed huis, voldoende geld om op een menswaardige manier te leven, een gezonde leefomgeving, … Op die manier richt je je aandacht op de grote groep in het midden en niet op de pushers. Zo draag je vanzelf bij aan depolarisatie.