Zoeken

Thema: Wetenschap

‘Deradicalisering’: Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid

Het Vlaams Vredesinstituut wil met dit boek internationaal onderzoek over gewelddadig extremisme vertalen naar het beleid en de praktijk in Vlaanderen.

Meer info

Infofiche ‘Didactisch aan de slag rond controversiële onderwerpen’

Om aan de slag te gaan rond netelige maatschappelijke kwesties kan je beroep doen op verschillende werkvormen. Deze infofiche reikt mogelijkheden én randvoorwaarden aan.

Meer info

Infofiche ‘Controversiële onderwerpen in het leerplan’

Deze infofiche biedt enkele pedagogische en didactische handvatten aan, voor het lesgeven over onderwerpen als koloniaal geweld, de Holocaust of de evolutietheorie.

Meer info

Complotdenken in de klas: praktische tips voor docenten

De Nederlandse Anne Frank Stichting stelde samen met Stichting School & Veiligheid een aantal praktische tips en suggesties op.

Meer info

Via ‘Democratische Dialoog’ naar een verbindend gesprek

Een Democratische Dialoog is een verbindende en onderzoekende dialoog over een moeilijk bespreekbare kwestie.

Meer info

Tips voor het lesgeven over de evolutietheorie

Sommige leerkrachten ervaren al stress op voorhand als ze weten dat ze de evolutietheorie moeten uitleggen aan jongeren.

Meer info

Experiment: de evolutietheorie doceren op drie manieren

Als leraar vraag je je af hoe je best de evolutietheorie doceert. Een interessant experiment hierover werd uitgevoerd in een Gentse secundaire school.

Meer info

Dialoogtips: richtlijnen voor een gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s

Lerarenopleiders en leerkrachten missen vaak concrete handvaten om een constructief gesprek over maatschappelijk en levensbeschouwelijk gevoelige thema’s te faciliteren.

Meer info

Klas Op Stelten: Webinars over controverses op school

Bekijk een dubbel webinar rond controverses in de klas en op school, met concrete aanwijzingen om constructief om te gaan met leerstof die controverse kan oproepen.

Meer info